Non-Stop

Zajistím řádné provedení elektro revize pro domácnosti a firmy dle platných norem.

Revize je doporučeno provádět ve lhůtách,  půl roku pro staveniště, dva roky pro školy a hotely a pět let platí pro většinu ostatních objektů. 

Revizi elektrických zařízení musí provádět revizní technik elektro, který má příslušné oprávnění revize provádět.

Doklad o provedení revize vystavuje technik ve zprávě s naměřenými hodnotami a seznamem případných závad.

Zavolat