Non-Stop

Pokud se jedná o rozšíření nebo částečnou rekonstrukci, lze pochopitelně zvážit ekonomickou i časovou výhodnost rekonstrukce. Ta spočívá především ve výměně zastaralých komponentů rozvodů a současně modernizací a připojením dalších nových částí. Elektroinstalace pochopitelně stárne, předpisy se mění, je tedy třeba zvážit, jakou část lze ponechat a co raději vyměnit. Improvizované „slepování“ nových a původních prvků jen málokdy přinese v dlouhodobém pohledu něco dobrého a trvale funkčního. Ovšem pokud se jedná o poměrně nedávno dokončenou elektroinstalaci, k níž je kvůli modernizaci domácnosti nebo firemních prostor zapotřebí připojit vytápění, klimatizaci nebo několik nových spotřebičů, je toto řešení schůdnou alternativou. V místnostech s vyšším rizikem úrazu je vždy třeba dbát maximálního zabezpečení a dokonalého provedené elektrických rozvodů.

Převážnou část bytového fondu v ČR tvoří byty postavené do 80. let minulého století. Elektroinstalace v bytech té doby byla zapojena zjednodušeně řečeno jen dvoudrátově. Ochranný vodič zastával zároveň funkci vodiče pracovního, což je dnes v nových rozvodech nepřípustné. Tyto instalace byly tvořeny převážně hliníkovými vodiči, dnes již nevyhovujícími jak z bezpečnostního hlediska, tak požadovaným příkonům používaných spotřebičů. Hliníkové vodiče menších průřezů mají tu negativní vlastnost, že při zatížení elektrickým proudem tzv. tečou ve svorkách a spojích. To má za důsledek, že zpočátku tyto spoje hřejí, později jiskří, což vede až k přerušení těchto spojů. Takto vyhřáté hliníkové vodiče zkřehnou a následná manipulace s nimi je již nemožná. Vodiče se lámou, často nelze bez problémů vyměnit zásuvku nebo připojit lustr. Ne vždy, to končí jen nefunkční zásuvkou nebo svítidla. Často dochází i k požáru. Kritická situace nastává v případě přerušení ochranného vodiče PEN (kombinace tří vodičů), kdy už se jedná o závažnou závadu přímo ohrožující život osob.

Předejít tomu lze tomu částečně tak, že všechny spoje (v běžném bytě je více než sto takových spojů!) budou pravidelně (1x ročně) kontrolovány a dotahovány. Kontroly spojů v minulosti většinou nebyly prováděny, proto dochází k uvolnění a následně k upálení vodičů. Tady je na místě si přiznat skutečnost, že takto provedená elektroinstalace je za hranicí své životnosti a bezpečného provozu. Opravdu nejbezpečnějším řešením je provést celkovou rekonstrukci elektroinstalace v bytě měděnými kabely, podle současných předpisů a norem.

Rekonstrukci elektroinstalace je dobré provést nejlépe co nejdříve. To však není tak jednoduché, obzvlášť když v bytě bydlíme. Jestliže se však zamyslíme, kolik domácností už provádělo jakékoli stavební práce, ať už jde o výměnu oken, změnu dispozic bytu, malování apod., nebyla to vhodná doba oslovit elektrikáře a spojit tyto práce při jednom nepořádku? Doba realizace elektroinstalace je zpravidla od 2 do 7 dnů, dle rozsahu prací a požadavků zákazníka. Potom následují zednické a malířské práce. Nová elektroinstalace Vám přinese především vyšší bezpečnost, větší uživatelský komfort, dostatek přípojných a dimenzovaných míst.

Současná „elektrika“ v bytě je široká problematika vázaná na spoustu předpisů, v případě jakýchkoliv požadavků mě neváhejte kontaktovat.

Zavolat