Non-Stop

Provádím montáže domovních zvonků, domácích telefonů a systémů pro dálkové otevírání dveří.

  • Instalace domácích telefonů a videotelefonů v rodinných i bytových domech
  • Montáž domovních zvonků

Systémy domovních telefonů podstatně zvyšují bezpečnost při kontrole vstupu do bytových a rodinných domů, provozoven a ostatních budov. Domácí telefony slouží ke komunikaci mezi dvěma nebo více místy v objektu. Typickým příkladem je využití systému v objektu s jednou nebo více bytovými jednotkami a jedním nebo více vchody – vstupy. U vchodu je potom umístěn ovládací komunikační panel – telefonní tablo, v jednotlivých bytech domácí telefon. U domu s více vstupy lze použít pro každý vstup plnohodnotné tablo. Videotelefony pak navíc přenášejí i obraz mezi vstupním panelem a bytovými telefony s monitorem.

V současné době se v podstatě používají dva druhy systémů, a to analogový nebo digitální. U analogového systému se provádí navázání spojení s byty přímo, pomocí tlačítek se jmenovkami jednotlivých obyvatel. U digitálního systému se volí jednotlivé byty převážně prostřednictvím číselné klávesnice. Digitální systémy jsou obzvlášť vhodné u domů s více obyvateli, kde je zařízení přehlednější, lépe se ovládá a vstupní tablo je menších rozměrů. Dnešní moderní digitální systémy umožňují při rekonstrukcích původních zvonkových nebo telefonních zařízení využít převážnou část původních kabelových rozvodů nebo tras a vyhnout se tak větším stavebním zásahům a následným zednickým pracím. Původní rozvody, stoupačky, odbočky k bytům atd. byly i v minulosti na rozdíl od silnoproudých rozvodů zhotoveny kabely s měděným jádrem, které lze nyní využít. Většinou se upraví jen trasa vedení přízemí – suterén – vstupní tablo, tím se podstatně sníží cena za rekonstrukci celého systému domovních telefonů.

Ať už jde o jakýkoliv systém domácích telefonů, vždy, když bezvadně funguje tak podstatně zvyšuje komfort a bezpečnost bydlení.

Zavolat