Non-Stop

SCHŮZKA
Většina zakázek začíná schůzkou v místě realizace, kde mi popíšete Váš problém s elektroinstalací v případě poruch či představy o nové instalaci.
Pokud máte projektovou dokumentaci, není nutné absolvovat úvodní schůzku, pro vypracování cenové nabídky stačí, když mi zašlete její kopii.

PLATBY A ZÁLOHY
Po odsouhlasení cenové nabídky, vystavím Vám zálohovou fakturu na materiál ve výši 100% jeho ceny. Platba musí být připsaná nejméně 3 pracovní dny před dohodnutým termínem montáže.

Platba za práci proběhne ihned po ukončení montáže hotově (u většiny menších akcí) nebo na základě konečné faktury převodem na účet.

Nejsem plátce DPH.

CENOVÁ NABÍDKA
Po úvodní schůzce vypracuji cenovou nabídku na provedení elektroinstalačních prací, kde bude uvedeno, jaká práce bude vykonána a konečná cena – tato částka bude stanovena na základě rozměrů objektu a smluveném rozsahu prací.

U větších staveb nelze provést výpočet zcela přesně, během prací mohou nastat nepředvídatelné situace nebo změny v průběhu realizace (něco přidat, ubrat, atd…). Proto po skončení prací vyhotovím vyúčtování zakázky se skutečně použitým materiálem a odvedenou prací. Samozřejmě, že o případných změnách budete informování v průběhu zakázky a musíte s nimi souhlasit.

PŘEDÁNÍ A ZÁRUKA
Po ukončení prací Vás seznámím s novou elektroinstalací, vše vysvětlím a předvedu, popř. zaškolím.

Na provedené práce poskytuji záruku 12 měsíců, na dodaný materiál pak 24 měsíců.

Zavolat